B - PZM Wadowice Jan Mańka

Przejdź do treści

B

Kategorie
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Jan Mańka
Kategoria:
Kategoria
B
Kategoria B uprawnia do kierowania:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu i motocykla
  2. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w lit. a oraz przyczepy lekkiej
  3. zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w lit. a oraz przyczepy innej niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg z zastrzeżeniem ust. 2
  4. pojazdami określonymi w kat. AMWymagania:
  • wiek 18 lat (szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed wymaganym wiekiem wówczas wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego)

Szkolenie jest prowadzone na samochodach TOYOTA YARIS (5biegowa lub 6 biegowa skrzynia biegów)

Szkolenie obejmuje:
  • 30 godzin zajęć teoretycznych (1godzina = 45minut)
  • 30 godzin zajęć praktycznych (1 godzina = 60 minut)

Cena: 1400 zł

Skorzystaj i zadzwoń 33-872 08 86

Pytaj o rabaty i promocje
Copyright © All Rights Reserved PZM Wadowice Jan Mańka
Wróć do spisu treści