Zapisy przez internet - PZM Wadowice Jan Mańka

Przejdź do treści

Zapisy przez internet

Począwszy od dnia 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi mieć utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę. Uzyskuje się go w podległym Starostwie lub Urzędzie (w stosownym organie wydającym prawa jazdy). Dopiero z takim profilem, kandydat może udać się do Ośrodka Szkolenia Kierowców i zapisać się na kurs.

Profil kandydata na kierowcę (PKK) to zestaw danych i informacji o osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany,aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym po 19 stycznia 2013 roku. System teleinformatyczny to system teleinformatyczny w rozumieniu art.3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz.565 z poźn. zm. ) współpracujący z systemem teleinformatycznym ewidencji kierowców, z wykorzystaniem którego Starosta wykonuje czynności związane z wydawaniem praw jazdy i pozwoleń, zamieszcza dane i informacje w bazie danych oraz składa zamówienia na wykonywanie praw jazdy.


Profil kandydata na kierowcę generuje się również w przypadkach:

  • wymiany z zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym;

  • osoby podlegającej sprawdzeniu kwalifikacji przy staraniu o przywrócenie uprawnienia lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, cofniętego lub zatrzymanego powyżej 12 miesięcy – osoba, która została skierowana na badania lekarskie i/lub psychologiczne powinna przedstawić wymagane orzeczenie lekarskie i/lub psychologiczne;

  • wymiany prawa jazdy z ograniczeniami do kierowania pojazdami z automatyczna skrzynią biegów na prawo jazdy bez tego ograniczenia.


Po pozytywnej weryfikacji dokumentów wymagane dane wprowadza się do systemu teleinformatycznego i dla każdej kategorii prawa jazdy generuje profil kandydata na kierowcę

W terminie 2 dni od złożenia wniosku informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę (PKK) - z podaniem jego numeru - przekazuje się osobie, której on dotyczy.

***********


Poniżej podajemy gdzie i kiedy możesz uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę  (PKK)  

Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Wydział Komunikacji i Transportu

34-100 Wadowice
ul. Batorego 2

Tel. 33-873 42 50

Godziny pracy:
Pn, Śr, Czw, Pi
7:30-15:30
Wtorek
7:30-16:30_________________________________________________________________________________________________________________________

Starostwo Powiatowe w Wadowicach   
Wydział Komunikacji w Kalwarii Zebrzydowskiej
34 - 130 Kalwaria Zebrzydowska    
ul. Mickiewicza 7

tel.33-87 66 006; 33-87 66 218

_________________________________________________________________________________________________________________________

Starostwo Powiatowe w Wadowicach
Wydział Komunikacji w Andrychów
34-120 Andrychów
Rynek 31


       Tel. +48338429945

_________________________________________________________________________________________________________________________

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Wydział Komunikacji
32 - 606 Oswięcim
ul. Stanisława Wyspiańskiergo 10
       
Telefon: 33 844 96 00


_________________________________________________________________________________________________________________________

Starostwo Powiatowe w Suchej beskidzkiej
Wydział Komunikacji

ul. Mickiewicza 19,  budynek B,  I piętro
34 - 200 Sucha Beskidzka

Tel. 33/87-57-840,   fax. 33/ 875-78-46


_________________________________________________________________________________________________________________________

Zanim udasz się do Urzędu musisz przygotować:

  •   wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
  •   ważny dokument tożsamości (dowód osobisty stały/tymczasowy lub paszport z legitymacją szkolną)
  •   zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy profil, odkryte lewe ucho, kolor
  •   orzeczenie psychologiczne dla osoby ubiegającej się o Kat. C, D, C + E.
  •   w przypadku posiadania już prawa jazdy wymagany jest wgląd do oryginału
  •   orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi (istnieje możliwość badania na spotkaniu organizacyjnym lub po wcześniejszym uzgodnieniu)
  •   pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia - druczek do pobrania poniżej


Do pobrania.
Oświadczenie o zgodzie na udział w szkoleniu osoby w wieku poniżej 18 lat

Z wymaganymi dokumentami należy udać się do właściwego Starostwa Powiatowego Wydział Komunikacji lub wydziału zamiejscowego celem uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę /PKK /.    

Kiedy już posiadasz PKK zapraszamy do  do naszego ośrodka
przed datą rozpoczęcia kursu
zapisując się na kurs i tym samym rezerwując miejsce.


Możesz to zrobić z zacisza domowego poprzez internet wypełniając stosowny formularz.

Cennik opłat egzaminacyjnych

Kategoria

Pełna opłata

Teoretyczny

Praktyczny

AM

170 zł

30 zł

140 zł

A, A1, A2

210 zł

30 zł

180 zł

B

170 zł

30 zł

140 zł

T, B1, C1, D1

200 zł

30 zł

170 zł

C

230 zł

30 zł

200 zł

D

230 zł

30 zł

200 zł

B+E

200 zł

-

200 zł

C+E,C1+E, D1+E, D+E

245 zł

-

245 zł

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U poz. 78 z 17-01-2013 r.)

Jeśli zdajesz w WORD w Bielsku Białej to opłatę egzaminacyjną wpłacasz na konto:


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Aleja Armii Krajowej 220A
43-316 Bielsko-Biała

BGŻ S.A. O/W BIELSKO-BIAŁA
40 2030 0045 1110 0000 0068 5660Informujemy jednocześnie, iż na terenie WORD można dokonać wpłaty w placówce Poczty Polskiej, która otwarta jest w godzinach 8:00 - 18:30.


Zapisy przez internet


Jeśli chcesz zapisać się na kurs do naszej szkoły jazdy lub już uzyskałeś PKK to możesz zapisać się u nas na kurs wypełniając poniższy formularz.


GWARANTUJENY TOBIE GRATISY

np. darmowe dodatkowe godziny jazdy itpAM
A2
A1 - motocykl do 125cm3 i 11KW
A
B
C z kat. B
C z kat. D
D z kat. B
D z kat. C
E
T
Tip

Jeszcze nie posiadam, dostarczę w dniu rozpoczęcia kursu
KPP (20 cyfr)
Tip

Tip

Tip

Tip


TipCopyright © All Rights Reserved PZM Wadowice Jan Mańka
Wróć do spisu treści